Följ Karlshamns kommun

Karlshamn satsar för minskad tobaksanvändning

Pressmeddelande   •   Maj 17, 2016 09:17 CEST

Karlshamns kommun jobbar aktivt för att motverka tobaksanvändningen bland unga och vuxna. Därför var det naturligt för kommunen att även ställa sig bakom Tobacco Endgame - Ett Rökfritt Sverige 2025.

Rökningen beräknas vara den enskilt största riskfaktorn för sjukdom och död – och en betydande orsak till den ojämlika hälsan i samhället. Kommunstyrelsen i Karlshamn tog under sitt förra möte, som andra kommun i Sverige, beslut om att stötta Tobacco Endgame, som är ett opinionsbildande projekt som jobbar för att rökningen ska vara starkt reducerad till år 2025 och inte längre vara ett dominerande folkhälsoproblem.

– Jag är stolt över att jobba i en kommun som prioriterar tobaksfrågan och ställer sig bakom Tobacco Endgame - det är ett stort steg i rätt riktning i vårt tobaksförebyggande arbete, säger Jenny Andersson, ANDT-strateg i Karlshamns kommun.

Det är ett hundratal organisationer, förbund, landsting, regioner och föreningar som stöttar folkhälsostrategin Tobacco Endgame, men än så länge inte så många svenska kommuner – närmare bestämt tre. Härjedalens kommun var först, Karlshamns kommun den andra och Essunga den tredje och senaste. Att vara med i Tobacco Endgame, som bedrivs av oberoende tankesmedjan Tobaksfakta, innebär att kommunen bland annat ska sprida information om konsekvenser med rökning, skapa fler rökfria miljöer, förbättra och stärka kommunens tobaksprevention.

– Mycket i Tobacco Endgames strategi går i linje med det arbete som vi redan bedriver här i Karlshamn – både på lokal nivå och i det länsgemensamma projektet Tobaks fria Barn och Ungdomar, TBU.

Förra årets levnadsvaneundersökning bland kommunens ungdomar visade att drygt 20 procent av flickorna i årskurs nio röker, vilket var ett högre antal än i södra Sverige. Hur situationen ser ut idag får vi snart veta.

– Jag håller på att sammanställa årets enkät och kommer att presentera resultatet om några veckor, säger Jenny.

Den 13 juni börjar fem skolungdomar sitt kommunala sommarjobb som går ut på att arbeta förebyggande mot tobak, en åtgärd som Jenny hoppas ska falla väl ut.

– Kommunfullmäktige har satt ett mål som säger att Karlshamns kommun ska minska tobaksanvändandet 10 procent årligen från och med 2016 – något som jag hoppas och tror är fullt möjligt, säger Jenny.


Kontakt: Jenny Andersson, ANDT Strateg Karlshamns Kommun, 072-389 93 48

Läs mer om Tobacco Endgame på Tobaksfaktas webbsida.

Karlshamn ligger där hav möter land, historia möter framtid och människor möter varandra. Hållbar ekonomisk, ekologisk och social utveckling är ledord i Karlshamns kommun och genomsyrar vår verksamhet inom alla områden.