Följ Karlshamns kommun

​Karlshamn kraftsamlar för fler bostäder

Pressmeddelande   •   Nov 27, 2015 18:32 CET

Karlshamns kommun tar nu fram en strategi för att öka bostadsbyggandet. Genom att fokusera på viktiga projekt vill kommunen vara en attraktiv plats för alla och få fler boende, företag och besökare till både staden och landsbygden.

Mark- och boendestrategin är en del i arbetet med att förverkliga Karlshamns visioner och mål – att vara en attraktiv plats för alla! Den visar också hur kommunens översiktsplan med planerad bebyggelse och infrastruktur ska byggas ut på kort och lång sikt. Syftet är att på ett konkret sätt beskriva hur kommunen ska arbeta strategiskt med att utveckla mark för fler bostäder, nya arbetstillfällen, god service och ett rikt kultur- och fritidsutbud. Mark- och boendestrategin är en av fem övergripande strategier som ska vara styrande för beslut om större investeringar, budget och verksamhetsplaner. Den ska också göra det enklare för kommunen att följa upp resultat.

Att arbeta med mark- och boendefrågor är ett långsiktigt arbete som kräver god framförhållning och helhetssyn. Samhällsbyggandet är en omfattande process där flera aktörer inom kommunen, staten och näringslivet behöver samverka och kraftsamla mot gemensamma mål. Markförvärv och nybyggnation är ofta kostsamma projekt som kräver stora insatser från samhället och enskilda. För att arbetet ska ge största möjliga effekt krävs fokus och tydliga prioriteringar. 

– I uppdraget analyserar vi hur situationen för Karlshamn ser ut idag och på vilket sätt vi påverkas av förändringar i omvärlden, säger Anders Siversson, nyanställd projektledare på avdelningen för tillväxt och utveckling i Karlshamns kommun.

– Genom att diskutera med fastighetsägare, byggare, intresseföreningar och representanter från olika verksamheter och bolag i kommunen, får vi en bra bild över vilka styrkor, svagheter, möjligheter och hot som finns. Analysen leder fram till vilka viktiga satsningar som behövs för att lyfta Karlshamn till en riktigt attraktiv plats.

Ett första utkast ska vara klart innan jul och kommunfullmäktige beslutar preliminärt om strategin i februari. Några prioriterade satsningar är ännu inte framtagna, men ett intressant område som kommunens politiker och tjänstemän diskuterar är den nya stadsdelen vid stationen i Karlshamn med plats för 250-300 nya bostäder.

För mer information kontakta: Anders Siversson, projektledare Karlshamns kommun, telefon och mobil anknytning 0454-810 51 eller e-post: anders.siversson@karlshamn.se.

Karlshamn ligger där hav möter land, historia möter framtid och människor möter varandra. Med skogsbygden i ryggen blickar Karlshamn ut över den blekingska skärgården och havets horisont. I 350 år har Karlshamn funnits här. Längst ner i den sydöstra delen av Sverige, i Blekinge. Med sitt strategiska läge är det en öppen och välkomnande dörr mot Europa. Hållbar ekonomisk, ekologisk och social utveckling är ledord i Karlshamns kommun och genomsyrar vår verksamhet inom alla områden.