Följ Karlshamns kommun

Karlshamn – den mest attraktiva kommunen i länet

Pressmeddelande   •   Jan 20, 2016 06:00 CET

Karlshamn är den mest attraktiva, tryggaste och säkraste platsen i Blekinge att leva och bo i. I alla fall om man frågar invånarna själva. Det visar SKL:s rapport ”Kommunens kvalitet i korthet 2015” där 240 kommuner jämförs i kvalitet och effektivitet.

För åttonde gången har Sveriges kommuner och landsting, SKL, mätt olika områden som tillgänglighet, trygghet, information och delaktighet, effektivitet och kommunen som samhällsutvecklare. I mätningarna står sig Karlshamns kommun bra. Bland annat så upplever allt fler, hela 98 procent, att de får ett gott telefonbemötande vid frågeställningar till kommunen. Det är ett rejält uppsving jämfört med förra året då det endast var 70 procent som upplevde ett bra bemötande.

– Det är väldigt glädjande att få bekräftelse på att det medvetna arbete vi lagt ner på att ge medborgarna snabb och bra service har gett resultat. Målet är såklart 100 procent och vi håller just nu på att utreda möjligheten att skapa ett Kontaktcenter där medborgarna på ett ännu snabbare och smidigare sätt ska få svar på sina frågor, säger Annette Sandberg, kommunikationschef i Karlshamns kommun.

Kort handläggningstid för ekonomiskt bistånd, stora möjligheter att delta i kommunens utveckling och inflytande över kommunens verksamhet, allt mer personaltätt på förskolorna och en hög grad av positiv elevinställning till skola och undervisning i årskurs åtta. Det är några av de områden där Karlshamns kommun visar positiva resultat i kvalitetsredovisningen.

Det som sticker ut och där Karlshamn ligger i topp jämfört med länets övriga kommuner är att medborgarna upplever Karlshamn som en attraktiv kommun att leva och bo i. Här fick Karlshamn ett helhetsbetyg på 66 av 100, vilket var högst i Blekinge och högre än medelindex för resten av landets kommuner. Allt fler Karlshamnare känner sig också trygga att vistas utomhus på kvällar och nätter och är i mindre grad än i grannkommunerna rädda för att bli hotade, rånade och misshandlade eller få inbrott i hemmet. Trygghetsresultatet bygger på SCB:s medborgarundersökning som kommunen gjorde 2014. I Karlshamns kommun har också flest nya företag i länet startats per tusen invånare.

– Det är väldigt roligt för Karlshamn med ett ökat nyföretagande! Kommunen har jobbat strategiskt och målmedvetet och stödjer exempelvis Nyföretagarcentrum för kostnadsfri och kvalificerad företagsrådgivning, säger Ulrika Nordén Johansson, chef för avdelningen tillväxt och utveckling i Karlshamns kommun.

Trots många bra resultat pekar även rapporten på några mindre goda resultat. Ett exempel är att det under 2015 är färre som är ganska eller mycket nöjda med sitt särskilda boende jämfört med föregående års mätningar. 

– Vi ska nu i samband med bokslutsarbetet analysera resultaten noggrant och efter det se vilka förbättringsåtgärder som behövs göras inom kommunens olika verksamheter, säger Per-Ola Mattsson, (s) kommunstyrelsens ordförande i Karlshamns kommun.

Rapporten bygger bland annat på uppgifter från Statistiska centralbyrån, Skolverket, Kolada, Nyföretagarcentrums företagsbarometer, Försäkringskassan, externa företag och SKL:s egna undersökningar. Läs rapporten ”Kommunens kvalitet i korthet 2015” på SKL:s webbsida.

För mer information kontakta: Anette Ericson, verksamhetscontroller Karlshamns kommun, 0454-817 07, anette.ericson@karlshamn.se

Karlshamn ligger där hav möter land, historia möter framtid och människor möter varandra. Hållbar ekonomisk, ekologisk och social utveckling är ledord i Karlshamns kommun och genomsyrar vår verksamhet inom alla områden.