Följ Karlshamns kommun

Kan skapande och kreativitet lyfta 20 000 elevers lärande?

Pressmeddelande   •   Mar 12, 2015 10:07 CET

Med kultur och skapande växer elevernas kunnande, visar forskningen. Lärare, elever, skolledare, politiker och internationella forskare möts i konferensen Skolor som skapar - skapar kunnande den 13 april 2015 på Netport i Karlshamn. Forskningsresultat och kulturpolitik blandas med elevers och lärares erfarenheter.

Skolor som skapar – skapar kunnande är en konferens som utforskar kulturens betydelse i skolan och utgör en mötesplats för beslutsfattare och elever. Medverkar på konferensen gör professor Anne Bamford, London, ledande forskare inom kreativitet och lärande. Biträdande professor i musikpedagogik, Johan Söderman, verksam vid Malmö högskola, berättar om barn och ungdomars självvalda musicerande. Medverkar gör även statssekreterare Per Olsson och ansvarig för Skapande skola inom Kulturdepartementet Carin Khakee. Elever från Blekinge visar upp exempel på genomförda Skapande skola-projekt. Arrangör för denna konferens är Region Blekinge tillsammans med kommunernas projektledare för Skapande skola. Konferensen möjliggörs genom bidrag från Kulturrådet.

Satsningen Skapande skola inleddes 2008 i syfte att stärka arbetet med kultur i skolan. Kulturrådet fördelar årligen ca 180 miljoner i Sverige och ca 2,7 miljoner av dessa når Blekinges elever. För regionens del innebär det att skolorna i Blekinge ligger över riksgenomsnittet i tilldelning. Medel för Skapande skola fördelas av Kulturrådet för att säkerställa att alla barn och unga får kulturella upplevelser. Skapande skola-insatserna vidgar elevernas vyer, ger perspektiv och förståelse för världen de lever i och möjliggör möten mellan professionella kulturaktörer och elever.

För mer information, kontakta någon av representanterna i det regionala Skapande skola-nätverket:

Lisa Andersson, Region Blekinge, 0768-71 45 38, lisa.andersson@regionblekinge.se

Anna Holmberg, Karlskrona Kommun, 0709-30 38 39, anna.holmberg@karlskrona.se

Marie Hemming, Karlshamns Kommun, 0454-813 22, marie.hemming@karlshamn.se

Claes Andersson, Ronneby Kommun, 0766-48 92 02, claes.andersson@ronneby.se

Uno Hellgren, Sölvesborgs Kommun, 0456- 81 66 24,uno.hellgren@solvesborg.se

Gunnil Bengtsson, Olofströms Kommun, 0709-72 43 70, gunnil.bengtsson@edu.olofstrom.se

Marie-Louise Nilsson, Olofströms Kommun, 0703-01 58 79, marie-louise.nilsson@edu.olofstrom.se

Karlshamn ligger där hav möter land, historia möter framtid och människor möter varandra. Med skogsbygden i ryggen blickar Karlshamn ut över den blekingska skärgården och havets horisont. I 350 år har Karlshamn funnits här. Längst ner i den sydöstra delen av Sverige, i Blekinge. Med sitt strategiska läge är det en öppen och välkomnande dörr mot Europa. Hållbar ekonomisk, ekologisk och social utveckling är ledord i Karlshamns kommun och genomsyrar vår verksamhet inom alla områden.