Följ Karlshamns kommun

Jakten på miljögifter på öde sågverk startar

Pressmeddelande   •   Maj 27, 2016 14:22 CEST

Sedan sågbolaget Viking Timber gick i konkurs för drygt fyra år sedan har området stått tomt och utan ägare. Nu ska området kartläggas på miljögifter för att nästa steg ska kunna tas i utvecklingen av ödetomten.

Efter att konkursförvaltarens genomgång och försäljning av lösa inventarier inte gav något av värde valde konkursförvaltaren att överge fastigheterna där ett sågverk och en handelsträdgård tidigare huserat. Idag finns det därför ingen ägare till fastigheterna. För att markområdet, som det antas finnas föroreningar i, ska kunna utvecklas positivt i framtiden har därför kommunen tagit på sig ett huvudmannaskap för att göra en huvudstudie för miljöutredning.

– Flera intressenter finns för nya industriändamål och Karlshamns kommun tycker det är viktigt att kunna bidra till att området kommer till användning igen och att de förorenade områdena kan åtgärdas för att minska miljöpåverkan så fort som möjligt, säger Theresia Bergdahl, näringslivsutvecklare i Karlshamns kommun.

Utredningen, som ska visa hur förorenat området är, bekostas av Länsstyrelsen via Naturvårdsverket som beviljat och avsatt 375 000 kronor för ändamålet. Provtagningarna utförs av konsultbolaget Sweco nu på måndag den 30 maj och avslutas den första juni. Resultatet kommer att presenteras senare i höst.

– Då ska även en åtgärdsplan presenteras och sen får vi se hur vi från kommunens sida kan gå vidare i detta ganska komplicerade ärende, säger Theresia.

Kontakt: Theresia Bergdahl, näringslivsutvecklare i Karlshamns kommun, 0454-816 27 eller 0733-57 63 91.

Karlshamn ligger där hav möter land, historia möter framtid och människor möter varandra. Hållbar ekonomisk, ekologisk och social utveckling är ledord i Karlshamns kommun och genomsyrar vår verksamhet inom alla områden.