Följ Karlshamns kommun

Inget åtal väcks mot kommunal tjänsteman

Pressmeddelande   •   Maj 05, 2015 13:00 CEST

Efter en segdragen process läggs nu ärendet gällande den tjänsteman i Karlshamns kommun som anklagats för flera fall av trolöshet mot huvudman till handlingarna. Trots att kommunen bland annat lagt fram dokumentation som visar att kommunala ägodelar sålts utan redovisning, har åklagaren beslutat att inte väcka åtal.

Efter flera tips och misstankar om att en kommunal tjänsteman för egen vinning skulle ha sålt flera kommunalägda bilar och ett antal verkstadsmaskiner, inledde Karlshamns kommun en intern undersökning under hösten 2013. När det inkopplade säkerhetsföretaget redovisat sin rapport valde kommunen att polisanmäla tjänstemannen för trolöshet mot huvudman alternativt förskingring.

– Vi har ett gediget underlag som bland annat visar att kommunal egendom sålts utan redovisning, men eftersom åklagaren nu har bedömt att den objektiva bevisningen i den straffrättsliga processen inte med säkerhet räcker för en fällande dom är det inget mer vi kan göra i fallet, säger Göran Persson, kommundirektör i Karlshamns kommun.

Då den kommunala granskningen kom fram till att oegentligheter begåtts mot arbetsgivaren avskedades tjänstemannen omgående, och trots att inget åtal kommer att väckas står kommunen fast vid att det var ett korrekt beslut som togs.

– Övertrampen som vi dokumenterat är så allvarliga att det arbetsrättsligt var fog för avsked, det har både vi och centrala parter bedömt, säger Thomas Andersson, personalchef i Karlshamns kommun.

Ärendet har tagit mycket kraft för alla inblandade i kommunen och en omfattande utredning har genomförts.

– Trots åklagarens beslut att inte gå vidare anser vi att vår utredning varit meningsfull och riktig att göra. Detta eftersom den externa utredaren hittat oegentligheter som lett till att vi infört bättre och säkrare rutiner som ska minska risken för att sådana här saker ska kunna hända igen. Det är tråkigt för alla parter med utdragna arbetstvister, säger Göran Persson.

Karlshamns kommun har med anledning av det inträffade bland annat stärkt och ändrat rutiner, centraliserat upphandlingarna, infört bättre kontroll över kommunens bilar och infört en ny policy mot mutor och andra oegentligheter.

– Vi kommer att redovisa mer material i ärendet så fort vi får möjlighet, men på grund av att det idag är sekretessbelagt i förundersökningen måste vi vara säkra på vad vi får släppa innan vi gör det, säger Göran Persson som inom kort hoppas att kunna redovisa alla handlingar offentligt.


För mer information kontakta: 

Göran Persson, kommundirektör i Karlshamns kommun, 076-618 88 80 

Thomas Andersson, personalchef i Karlshamns kommun, 070-266 62 44

Karlshamn ligger där hav möter land, historia möter framtid och människor möter varandra. Med skogsbygden i ryggen blickar Karlshamn ut över den blekingska skärgården och havets horisont. I 350 år har Karlshamn funnits här. Längst ner i den sydöstra delen av Sverige, i Blekinge. Med sitt strategiska läge är det en öppen och välkomnande dörr mot Europa. Hållbar ekonomisk, ekologisk och social utveckling är ledord i Karlshamns kommun och genomsyrar vår verksamhet inom alla områden.