Följ Karlshamns kommun

Idag HBTQ-certifierades kommunanställda

Pressmeddelande   •   Feb 12, 2016 13:01 CET

Karlshamns och Karlskrona kommun är först ut av Blekinges kommuner med att HBTQ-certifiera sina anställda. Det var 34 personer som idag under festliga former fick sitt inramade diplom i Karlshamns Rådhus.

Både Karlshamn och Karlskrona vill vara öppna och inkluderande kommuner. Därför har Elevhälsan i båda kommunerna och Karlskronas äldreförvaltning under hösten 2015 genomgått en utbildning från RFSL (Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas, transpersoners och queeras rättigheter). Genom sin utbildning har de deltagande sjuksköterskorna, kuratorerna, värdegrunds- och mångfaldsinstruktörerna fått verktyg för att kunna arbeta systematiskt med rättighetsfrågor, likabehandling, bemötande och mänskliga rättigheter. Idag var det dags för deltagarna att få sitt intyg under den certifieringsceremoni som hölls i Karlshamn och där även representanter från RFSL i Stockholm deltog. Dagen till ära hissades under förmiddagen regnbågsflaggan på Rådhuset i Karlshamn och det bjöds även på regnbågstårta som avslutning.

– Jag känner mig extra stolt över Karlshamns kommun idag - vi ligger i framkant i denna fråga, säger Jenny Andersson, ANDT-strateg i Karlshamns kommun.

Både Karlshamns och Karlskrona kommun har för avsikt att fortsätta arbetet med att öka kunskapen om HBTQ-personers situation genom utbildningar och föreläsningar för politiker och chefer men också genom att på sikt HBTQ-certifiera fler verksamheter.

– I vårt mångfaldsarbete utgår vi från ett normkritiskt perspektiv som är grunden i ett aktivt arbete mot diskriminering och kränkande behandling. Ökad kunskap och kompetens hos de kollegor som deltagit i utbildningen har lett till att de känner sig mer trygga i mötet med hbtq-personer, säger Eva Dahlberg, mångfalds- och folkhälsostrateg i Karlskrona kommun.

HBTQ-utbildningen har kostat 150 tusen kronor totalt och har finansierats genom 100 tusen kronor i bidrag från Socialstyrelsen och 25 tusen från vardera kommun.

Mer information om Hbtq-certifiering finns på RFSL:s webbsida.

Kontakt: Jenny Andersson, ANDT-strateg i Karlshamns kommun, 072-389 93 48 och Eva Dahlberg, mångfalds- och folkhälsostrateg i Karlskrona kommun, 0455-30 31 22.


Karlshamn ligger där hav möter land, historia möter framtid och människor möter varandra. Hållbar ekonomisk, ekologisk och social utveckling är ledord i Karlshamns kommun och genomsyrar vår verksamhet inom alla områden.