Följ Karlshamns kommun

Förslag till förändringar inom turismverksamheten

Pressmeddelande   •   Okt 25, 2019 14:33 CEST

Risk- och sårbarhetsanalysen kring förslaget om nedläggning av Turistcenter inleds inom de närmaste dagarna. Resultatet från den kommer att ligga till grund för beslutet angående Turistcenters framtid.

Kommunens turismverksamhet ställer om och fokuserar mer på digital service. Förslaget som nu övervägs innebär att turismverksamheten lämnar Östra Piren och flyttar in i Rådhuset i december i år. I samband med flytten upphör försäljning av biljetter och souvenirer.

Trenden är att turistinformation i allt större utsträckning sker via digitala kanaler med mobila lösningar i form av appar och tillgänglighetsanpassade webbsidor. Karlshamn som lägger relativt stor andel resurser på att driva en fysisk turistbyrå ser värdet av att ställa om och fokusera mer på digitala lösningar för att kunna möta framtida behov med minskade resurser.

− Vi har en budgetram som kräver besparingar och avvecklingen av den fysiska turistbyrån på Östra Piren skulle frigöra hyreskostnader på cirka 500 000 kronor per år, säger turistchef Lena Axelsson som nu har fått i uppdrag av kommundirektören att genomföra en risk- och sårbarhetsanalys innan beslut fattas.

De aktörer som Karlshamns kommun har samarbetat med genom att till exempel sälja biljetter får löpande information om planerna på att kommunen från och med januari 2020 inte längre har en helårsöppen turistbyrå.

Sammanfattning av förslaget

  • Turistcenter på Östra Piren läggs ner i december 2019.
  • Samtliga tre anställda behåller sina tjänster och flyttar till nya arbetsplatser i Rådhuset.
  • Försäljning av bland annat biljetter, souvenirer och kartor upphör vilket öppnar möjligheter för privata aktörer att bedriva denna typ av försäljning.
  • Begränsade möjligheter att kunna ta emot besökare på plats.
  • Turismverksamheten frigör resurser för vidareutveckling av digitala kanaler och främjande insatser för besöksnäringen.

För mer information, kontakta kommundirektör Daniel Wäppling, telefon 0454-817 08 eller turistchef Lena Axelsson, telefon 0454-812 11.