Följ Karlshamns kommun

Finalisterna till Stadsbyggnadspriset utsedda

Pressmeddelande   •   Dec 09, 2016 17:26 CET

Det blir Länsförsäkringar Blekinge och Tjärös restaurang & cafébyggnad som tävlar om att få Karlshamns kommuns stadsbyggnadspris 2016. De var juryns favoriter bland de totalt tio nominerade.

I år kom det in fler förslag till Stadsbyggnadspriset än förra året. De nominerade var Stenbackaskolan/navet, Spontanidrottsplatsen, Skateboard betongparken, Jössarinken, Länsförsäkringars nya kontor i centrum, Riggen genom nybyggnation av taklägenheter, Bostadsrättsföreningen Böljelek, Martinssonska gården, Tjärös restaurang och Stråket längs Mieån. Juryn, som i år bestod av Karlshamns kommuns stadsarkitekt Emina Kovacic, landskapsarkitekt Anna Terning, bygglovarkitekt Jonas Ronsby och Blekinge museums byggnadsantikvarie Jimmy Juhlin, hade till uppgift att utse två finalister som ska tävla om Stadsbyggnadspriset 2016 i januari. Finalisterna är Länsförsäkringar Blekinge och Tjärös restaurang & cafébyggnad. Juryns motivering lyder:

Länsförsäkringar Blekinge, Kyrkogatan 19 i Karlshamn

”Ombyggnationen har inneburit att det ståtliga huset från 1930-talet fått nytt liv med välbevarad karaktär av funktionalismen. Omsorgsfullt valda nya material utgör tillsammans med tidstypiska ursprungliga detaljer en uttrycksfull byggnad som besjälar platsen och skapar harmonisk helhet. Denna helhet har gjort byggnaden till ett värdefullt inslag i Karlshamns gatumiljö. Interiören utmärker sig med tilltalande funktionalistiska detaljer som med träffsäkerhet har integrerats i en modern miljö.”
Objektet belönas för God arkitektur, God byggnadsvård och God tillgänglighet. Arkitekt: Anders Törnqvist arkitektkontor AB.

Tjärös restaurang & cafébyggnad, Tjärö

”Utan att inverka på öns silhuett eller skymma vyn över den tidigare bebyggelsen har två nya byggnader tillskapats Tjärö. Byggnadernas arkitektoniska uttryck andas återhållsam samtid och dess materialval visar på stor respekt för det kringliggande kulturlandskapet, till vilket integrationen skett på ett träffsäkert och till synes naturligt sätt. Den förlängda bryggan som förankras i ett bryggdäck i direkt anslutning till den nya restaurangen och caféet skapar en välkomnande entré till ön. Denna entré möjliggör för alla att ta del av Karlshamns skärgård.”
Objektet belönas för God arkitektur, God livsmiljö och God tillgänglighet. Arkitekt: Fogelberg arkitekter AB

Stadsbyggnadspriset ska medverka till att sätta god arkitektur och stadsbyggnad i fokus och öka allmänhetens intresse för kommunens byggda miljö. Priset ska gå till den som gett den byggda miljön i Karlshamns kommun ett värdefullt tillskott och som färdigställts under de senaste fem åren. Priset kan tilldelas ett projekt tillhörande något eller några av följande fyra kategorier, god arkitektur, god byggnadsvård, god livsmiljö och god tillgänglighet. Förra årets stadsbyggnadspris, som då delades ut för första gången, gick till Kallbadhuset i Karlshamn och togs emot av Sven Gustafsson, arkitekt på byrån White i Malmö, som ritat kallbadhuset. Vem av de två finalisterna som i år, förutom äran, får ett diplom med motivering och en skylt att fästa vid objektet står klart under kommunens näringslivsgala KAN den 27 januari 2017.

Kontakt: Planarkitekt Alexander Kouzmine, tävlingsledare för Stadsbyggnadspriset: 0454-810 38. Arkitekterna Peter Fogelberg: 070-826 64 40 eller Anders Törnqvist: 070-815 66 66.