Följ Karlshamns kommun

Falska uppgifter om utbyggnad i Mörrum

Pressmeddelande   •   Okt 23, 2018 14:20 CEST

Planförslaget medger byggnation endast inom rödmarkerat område. Övriga växthus är ett påhittat fotomontage som inte stämmer med verkligheten.

Det figurerar en protestlista mot att det ska byggas sju-åtta växthus i Elleholm, Mörrum fram till 2030. Allt enligt kommunens översiktsplan. Dessa uppgifter stämmer dock inte.

Byggnadsnämnden har gett Stadsbyggnadsavdelningen i uppdrag att pröva möjligheten att bygga ut det befintliga växthuset vid tomatodlingen i Elleholm söderut. En privatperson har missuppfattat detta och sprider nu falska uppgifter om att en mycket stor yta på båda sidor av Mörrumsån i framtiden ska täckas av växthus. Flera personer har skrivit under en protestlista som figurerar på nätet och är oroliga för vad som ska hända i området.

– Bilden med flera växthus väster om ån stämmer inte med det planförslag som nu är ute på samråd. Planförslaget möjliggör en utbyggnad av befintligt växthus söderut, men ingenting är klart än. Samtidigt beaktar detaljplanen de natur- och kulturvärden som finns genom att ett 100 meter brett område längs ån planläggs som natur, vilket innebär att man inte får bygga här. Området längs ån omfattas även av strandskydd vilket kommer att bibehållas med undantag för den del som redan är bebyggd med växthus idag, förklarar Emina Kovacic, stadsarkitekt i Karlshamns kommun.

Stadsbyggnadsavdelningen har även tagit del av en karta som är bifogad flygbladet med ett fotomontage. QR koden längst ner i högra hörnet leder till en protestlista som flera personer i nuläget har skrivit på. 

– Den person som tagit fram detta falska material har helt missförstått översiktsplanen. Det är både felaktigt och vilseledande information som sprids och vi förstår folks oro, för denna påhittade exploatering skulle kunna uppröra vem som helst. Karlshamns kommuns byggnadsnämnd har gett oss i uppdrag att pröva möjlighet att planlägga för ytterligare någonvolym i anslutning till den befintliga och inget annat, säger Lena Jarl Hellgren, planarkitekt på kommunen.

På torsdag den 25 oktober klockan 18.00 hålls ett samrådsmöte i Rådhussalen i Karlshamn, där kommunen informerar om planförslaget.

– Vi hoppas att de som skrivit under protestlistan kan medverka och få alla frågetecken uträtade, mötet är öppet för allmänheten, säger Lena Jarl Hellgren.

Se gärna de riktiga planhandlingarna som ligger på kommunens webbsida.