Följ Karlshamns kommun

Ett 20-tal jobb skapas i Svängsta

Pressmeddelande   •   Sep 11, 2015 12:08 CEST

Nu är det klart att Svenska Migrationscentret redan nästa månad öppnar ett kontor i gamla Haldafabriken i Svängsta. Totalt handlar det om ett tjugotal nya jobb som skapas för kommuninvånare som står längst från arbetsmarknaden.

Svenska Migrationscentret, med säte i Karlstad, har i samarbete med Arbetsförmedlingen på kort tid etablerat verksamhet på ett tiotal orter i Sverige, och nu är det Svängstas tur. Centret ska från och med oktober månad inrymma sin verksamhet på 165 kvm i Jobb-Klotets gamla lokaler, men ska allt eftersom verksamheten utökas och antalet anställda växer kunna ta 210 kvm av den gamla Haldafabrikens lokaler i anspråk. Karlshamns kommun kommer fram till år 2019 satsa 65 000 kronor per anställd och år, resten står Arbetsförmedlingen för.

– Det är väl investerade pengar på många plan. Vi hjälper till så att de som står långt från arbetsmarknaden, grupperna som långtidsarbetslösa ungdomar, funktionsnedsatta och nyanlända, hjälp att komma ut i arbetslivet, vi minskar försörjningsstödet och fyller tomma lokaler i Svängsta, säger Per-Ola Mattsson, (S) kommunalråd i Karlshamns kommun.

Föreningen Svenska Migrationscentret (tidigare Sverige Amerika Centret) arbetar med att sprida, bevara och tillgängliggöra Sveriges migrationshistoria för bland annat släktforskning genom att digitalisera, arkivera och dokumentera Sveriges in- och utvandring. Målet är att uppåt 50 lokalkontor ska finnas runt om i landet de närmaste åren. Varje etablering sker genom en samverkan mellan Migrationscentret, Arbetsförmedlingen, respektive kommun och Riksarkivet. Responsen från landets kommuner har varit stor och positiv.

– Vi är jätteglada att vi är en av de kommuner som är med i detta samarbete som gynnar både enskilda personer som får ett bättre liv genom jobb, men också kommunen i stort, säger Per-Ola Mattsson.

Det nya lokalkontoret i Svängsta är även tänkt som turistmål och ska ha olika vandringsutställningar som ska locka besökare till orten.

För mer information kontakta: Per-Ola Mattsson, (S) kommunalråd i Karlshamns kommun, 073-503 30 92.

Läs mer om Svenska Migrationscentret 



Karlshamn ligger där hav möter land, historia möter framtid och människor möter varandra. Med skogsbygden i ryggen blickar Karlshamn ut över den blekingska skärgården och havets horisont. I 350 år har Karlshamn funnits här. Längst ner i den sydöstra delen av Sverige, i Blekinge. Med sitt strategiska läge är det en öppen och välkomnande dörr mot Europa. Hållbar ekonomisk, ekologisk och social utveckling är ledord i Karlshamns kommun och genomsyrar vår verksamhet inom alla områden.