Följ Karlshamns kommun

Elevenkät och avloppsprov ska ge svar på droganvändandet

Pressmeddelande   •   Apr 13, 2016 09:05 CEST

För andra gången kommer kommunens elever på högstadiet och gymnasieskola nu få delta i en drogvaneundersökning. Samtidigt så är det sista vattenprovet taget i Karlshamns avloppsreningsverk, som efter analys ska ge en fingervisning om Karlshamnsbornas narkotikaanvändning.

Förra året var det första gången som en omfattande kartläggning av Karlshamnsungdomarnas användande av alkohol, narkotika, doping, tobak och spel gjordes. Resultatet av den enkätundersökningen, som gjordes bland kommunens 13–17-åringar, visade bland annat att flickor i årskurs åtta och båda könen i årskurs nio har provat narkotika i högre omfattning än genomsnittet för ungdomar i södra Sverige.

– Enkätsvaren ska vara inlämnade den 29 april och sen ska analysarbetet påbörjas. Att vi nu går ut med en andra undersökning gör att vi kan jämföra resultaten från i år med förra årets och se om det har blivit någon förändring i våra ungdomars drogvanor, säger Jenny Andersson, ANDT-strateg i Karlshamns kommun.

I syfte att få mer kunskap om narkotikaanvändningen även bland vuxna i Karlshamn har kommunens avloppsvatten analyseratsNär en person använder narkotika så passerar det genom kroppen och hamnar i avloppsvattnet efter toalettbesök. Fem vattenprover har under några veckors tid tagits från kommunens reningsverk ute vid Sternö och det sista togs under tisdagen denna vecka. Det tar två veckor innan analyserna av proverna är klara.

– När provsvaren kommer in ska de ge oss information om omfattningen av invånarnas användning av olika typer av narkotika och om vilka preparat som används. Proven ger oss såklart inte hela sanningen men en hint om hur läget ser ut, säger Jenny.

Jenny kommer använda analysresultaten från både elevundersökningen och avloppsvattnet som underlag att utgå från i det fortsatta strategiska drogförebyggande arbetet i kommunen. Undersökningen och avloppsvattenprov kommer att genomföras årligen för att kunna följa utvecklingen av droganvändandet i Karlshamn.

Kontakt: Jenny Andersson, ANDT Strateg Karlshamns kommun, mobil: 072-389 93 48.

Karlshamn ligger där hav möter land, historia möter framtid och människor möter varandra. Hållbar ekonomisk, ekologisk och social utveckling är ledord i Karlshamns kommun och genomsyrar vår verksamhet inom alla områden.