Följ Karlshamns kommun

Earth hour i Karlshamn

Pressmeddelande   •   Mar 16, 2016 13:17 CET

På lördag den 19 mars mellan klockan 20.30–21.30 är det dags för Earth Hour – världens största miljömanifestation. Karlshamn är en av många svenska kommuner som kommer att delta.
– Karlshamns kommun arbetar aktivt för att bli en mer hållbar kommun, därför tycker vi det är viktigt att uppmärksamma Earth hour som det globala fenomen det är. Vi hoppas genom att visa att vi bryr oss inspirera andra att också börja fundera över hur vi tar hand om vår planet. Klimatförändringar är inget tjafs, det händer här, just nu och vi måste börja agera. Att delta i Earth hour är ett led i kommunens miljöarbete för att dra sitt strå till stacken, säger Gisela Åberg, miljöstrateg inom Avdelningen för tillväxt och utveckling i Karlshamns kommun.

Delar av centrum släcks ner

På lördagskvällen kommer Karlshamnsbor märka av kommunens deltagande genom att centrala delar är nedsläckta tillfälligt. Rådhuset, stora delar av torget och dess intilliggande kvarter längs med Drottninggatan, Christopher Schrödersgatan, Kungsgatan och Rådhusgatan samt även en bit av Kyrkogatan släcks ner under Earth hour.

Karlshamns arbete för att bli en hållbar kommun

– Jag hoppas att alla, oavsett om man arbetar i kommunen, bor i kommunen eller är här som besökare, släcker ned den 19 mars och använder stunden till att fundera över vad man själv kan göra för att bidra till att lämna över en bättre värld till våra kommande generationer. Det behöver inte vara mycket man gör men allt räknas. Ibland kan man som enskild människa känna en hopplöshet inför de orosmoln som hopar sig gällande klimatet och andra miljöproblem i världen. Vi hoppas att Karlshamns kommun kan visa att loppet inte är kört, att även myndigheter bryr sig och att alla kan bidra, säger Gisela Åberg.

Hon poängterar att Karlshamns kommuns miljöarbete är omfattande och innefattar betydligt mer än Earth hour. Kommunen följer nationella miljömål och jobbar konkret med regionala åtgärder för en bättre miljö. 

Karlshamns kommun arbetar för en bättre miljö exempelvis genom att:

  • Öka antalet våtmarker
  • Återställa Mieån
  • Utreda och åtgärda kommunens förorenade områden
  • Göra förskolorna giftfria
  • Minska koldioxidutsläppen genom fler kommunala fordon med förnybart bränsle 
  • Delta i projektet Green Charge fas 2 för en mer energieffektiv och fossilfri fordonsflotta 
  • Samordna varudistributionen
  • Källsortera
  • Göra klimatanpassningar
  • Erbjuda kunskapshöjande insatser

För mer information, kontakta: 

Gisela Åberg, miljöstrateg inom Karlshamns kommun, telefon 0454-814 44 eller gisela.aberg@karlshamn.se
Sofie Samuelsson, utvecklingsingenjör inom Karlshamns kommun, telefon 0454-814 01 eller sofie.samuelsson@karlshamn.se

Karlshamn ligger där hav möter land, historia möter framtid och människor möter varandra. Hållbar ekonomisk, ekologisk och social utveckling är ledord i Karlshamns kommun och genomsyrar vår verksamhet inom alla områden.