Följ Karlshamns kommun

Bevattningsförbud införs tills vidare

Pressmeddelande   •   Jun 30, 2016 13:53 CEST

Från och med idag torsdag den 30 juni införs bevattningsförbud för alla som har kommunalt vatten i Karlshamns kommun.

Karlshamns kommuns huvudvattentäkt i Långasjön är helt beroende av tillflöden från sjön Mien, söder om Tingsryd, och vattenivåerna i Mien är lägre än normalt och lägre än på mycket länge för årstiden. För att klara av att leverera dricksvatten till kommunens invånare krävs därför vissa omedelbara åtgärder, som att det från och med idag den sista juni råder bevattningsförbud.

– Vi behöver hjälpas åt att spara på vattnet så att det räcker till alla under hela sommaren. För att bryta trenden med sjunkande nivåer i Mien behövs stora mängder regn under lång tid och hur vädret blir framöver kan ingen med säkerhet veta, säger Christer Martinsson, VA-chef i Karlshamns kommun.

Förbudet gäller tillsvidare och innebär att det är förbjudet att använda kommunalt vatten till:

  • bevattning av gräsmattor, blommor eller dylikt i trädgårdar med slang
  • att fylla pooler eller byta ut vatten i pooler

Det kommunala dricksvattnet är en av samhällets allra viktigaste resurser. Vattnet är ett livsmedel som inte är obegränsat, och kommunen har en skyldighet att leverera friskt dricksvatten året om, men inte för att tidvis leverera stora mängder bevattningsvatten. För bevattning av kommunala planteringar och liknande kommer kommunen inte att använda kommunalt vatten utan tar vatten från andra vattendrag. Fontänen på torget, Böljelek, och andra kommunala fontäner fungerar genom att samma vatten pumpas runt och återanvänds. Bevattningsförbudet gäller inte de med egna brunnar. 

Kontakt: Christer Martinsson, VA-chef i Karlshamns kommun, 0454-814 04.

Karlshamn ligger där hav möter land, historia möter framtid och människor möter varandra. Hållbar ekonomisk, ekologisk och social utveckling är ledord i Karlshamns kommun och genomsyrar vår verksamhet inom alla områden.