Följ Karlshamns kommun

Att bygga utan startbesked kan bli dyrt

Pressmeddelande   •   Jun 13, 2018 11:59 CEST

Ett byggprojekt som kräver anmälan får inte påbörjas förrän en byggnadsinspektör fattat ett delegationsbeslut på uppdrag av byggnadsnämnden och gett ett skriftligt startbesked. Många missar att invänta det och får därför betala dyra sanktionsavgifter.

Under senare tid har Stadsbyggnadsavdelningen märkt en ökning av antalet medborgare som missar att invänta startbesked innan de startat sin byggnation eller missar att invänta slutbesked innan de tar en byggnad i anspråk. Det resulterar byggsanktionsavgifter enligt gällande lag som i förlängningen kan skapa ekonomiska bekymmer för de som vill bygga och utveckla sina fastigheter.

− Vår uppfattning är att begreppet ”anmälan” som finns inom bygglovsbranschen förvirrar många och låter friare än vad det egentligen är. Innan anmälningspliktiga åtgärder får påbörjas krävs både fullständig anmälan och startbesked, säger byggnadsinspektör Adam Lorentsson.

Det händer även att entreprenörer i god tro tecknar hyreskontrakt med fastighetsägare utan att vara medvetna om att bygglov eller anmälan, start- och slutbesked krävs innan verksamheten i lokalen får börja bedrivas. Detta är bekymmersamt på flera sätt. Entreprenören riskerar oförutsedda kostnader och försening av verksamhetsstarten. Fastighetsägaren riskerar att få en hyresgäst som inte kan betala hyran på grund av att entreprenören fått oförutsedda kostnader och förseningar som uppstår på grund av att bygglovsansökan eller anmälan har gjorts i ett för sent skede.

Precis som vid bygglov krävs ett startbesked innan anmälanspliktiga åtgärder får påbörjas och slutbesked innan anmälanspliktiga åtgärder får tas i bruk. Så anmälanspliktiga åtgärder är inte på något sätt friare att utföra än bygglovspliktiga åtgärder.

Stadsbyggnadsavdelningens syn är att all byggnation bör förknippas med positiv utveckling, både för den enskilde och för kommunen. För att det ska kunna vara så måste alla dra sitt strå till stacken. Stadsbyggnadsavdelningen kommer därför att ytterligare förtydliga sina beslut och uppmanar alla invånare och företagare som går i byggtankar, eller ska ta en lokal i bruk för ett annat ändamål än den tidigare använts till, att så tidigt som möjligt ta kontakt med avdelningens medarbetare och handläggare. Detta för att försäkra sig om vad som gäller för just sitt bygglov eller sin anmälan.

− Vår förhoppning är att det kommer att leda till att vi gemensamt råder bot på detta och koncentrerar oss istället på utveckling och värdeskapande, säger Emina Kovacic, stadsarkitekt och chef för Stadsbyggnadsavdelningen.

För mer information om vilka åtgärder som kräver anmälan hittar du här: Boverket.se

För ytterligare information, kontakta Emina Kovacic, telefon 070 266 62 07.