Följ Karlshamns kommun

Allt fler Karlshamnsungdomar säger nej till alkohol och tobak

Pressmeddelande   •   Sep 08, 2016 11:30 CEST

Jenny Andersson, ANDT-strateg och Andreas Saleskog, politisk samordnare för demokrati och folkhälsa i Karlshamns kommun, presenterade resultaten från årets drogvaneundersökning.

Allt fler ungdomar i Karlshamns säger nej till alkohol och tobak. Däremot är det fler som använder narkotika jämfört med förra årets mätning. Det visar resultaten från årets drogvaneundersökning som presenterades under en presskonferens idag. 

Resultaten från årets drogvaneundersökning är nu klara och ett analysarbete har påbörjats gällande Karlshamnsungdomarnas drogvanor. Den webbaserade undersökningen har nått samtliga elever på högstadiet samt årskurs 1 och 2 på gymnasiet. Svarsfrekvensen har varit hög på såväl högstadiet som gymnasiet, nästan 90 %, och resultatet är tydligt.

– Allt fler Karlshamns ungdomar följer den nationella trenden att säga nej till både tobak och alkohol, säger Jenny Andersson, ANDT strateg i Karlshamns kommun.

Jämfört med förra årets undersökning visar årets resultat en ökning av hela 6,9 % av flickorna på högstadiet och 2,6 % av pojkarna som säger nej till tobak. Även på gymnasiet är det fler som uppger att de aldrig har rökt, även om det är fler på gymnasiet som har provat. Kopplat till rökning visar undersökningen även en skärpning från föräldrars sida.

– Det är fler föräldrar som är konsekventa och säger nej och inte accepterar att deras barn använder tobak, säger Jenny.

Allt fler ungdomar säger nej även till alkohol.

– Den största förändringen syns hos flickor på högstadiet som senarelägger sin alkoholdebut. Hos övriga går det sakta neråt i rätt riktning. Även här uppger fler elever att de inte får dricka alkohol för sina föräldrar, säger Jenny.

Narkotika är delen vars utveckling inte är lika positiv. Narkotikaanvändandet har ökat sedan förra årets mätning och det är pojkar på högstadiet som står för den markanta ökningen från 4,9 % till 7,6 %. Hos flickor på högstadiet har användningen minskat något men ytterst lite.

– Statistisk sett är resultatet från gymnasieskolan svårare att jämföra från föregående år då svarsfrekvensen var så pass låg att resultatet inte kunde säkerställas statistiskt men 9,7 % av flickorna och 14,2 % av pojkarna uppger att de någon gång testat narkotika, säger Jenny.

Det som används i störst utsträckning är cannabis men även narkotikaklassade läkemedel, dock inte i lika stor omfattning. Andreas Saleskog, politisk samordnare för demokrati och folkhälsa, menar att det är positivt att alkohol och tobakskonsumtionen minskar men ser allvarligt på utvecklingen kring droganvändningen bland ungdomar.

– Fältgruppen kommer att ha en viktig roll i det drogförebyggande arbetet men vi behöver också bli bättre på att göra våra interna processer mer effektiva. Det är flera faktorer som spelar in då det gäller barn och unga som risker att hamna i utanförskap och vår utmaning blir att hitta dem tidigt för att kunna hjälpa dem in på rätt väg, säger Andreas Saleskog.

Den psykiska hälsans utveckling visar att flickor mår sämre än pojkar.

– Karlshamns utveckling följer rikets i stort och det är en stor utmaning i att få en bättre förståelse till vad som är orsaken till att barn och unga mår sämre i dag för att kunna hjälpa och stötta dem. Tillsammans arbetar vi i samverkan kommun, polis, landsting och föreningsliv för att bättre kunna möta våra barn och unga i vårt samhälle, säger Jenny Andersson.

Karlshamns kommun kommer att hålla en rad olika föreläsningar i höst med olika teman som riktar sig till föräldrar, men även andra målgrupper. 

Karlshamn ligger där hav möter land, historia möter framtid och människor möter varandra. Hållbar ekonomisk, ekologisk och social utveckling är ledord i Karlshamns kommun och genomsyrar vår verksamhet inom alla områden.