Följ Karlshamns kommun

​4-9 bygget på Norrevångskolan läggs på is

Pressmeddelande   •   Dec 22, 2015 16:47 CET

Planerna på en årskurs 4-9 skola i Mörrum läggs tillfälligt på hyllan eftersom ett totalt omtag ska göras på hela skol- och förskoleorganisationen i Karlshamns kommun.

Eftersom Mörrums skola länge varit väldigt trångbodd väcktes förra året tanken hos både politiker och tjänstemän att bygga ut Norrevångsskolan under nästa år. Mörrums skola skulle bli en F-3 skola. På samma tomt skulle det dessutom byggas en ny förskola som skulle möta behovet av nya förskoleplatser och ersätta förskolorna Treklangen och Valldala. Fjärde-, femte- och sjätteklassarna från Mörrums skola skulle flytta över till högstadieskolan Norrevång. Men det blir inte som det var tänkt.

– Karlshamns kommun har ett ökande barn/elevantal, vilket gör att ett nytt grepp måste tas. Vi vill inte hamna i en situation där vi underdimensionerat behovet av förskolor och skolor, säger Patrik Håkansson, chef för utbildningsförvaltningen i Karlshamns kommun.

När ett nytt förslag på hur det ökade elevantalet i kommunens skolor ska kunna lösas på bästa sätt förväntas komma är ännu oklart.

– Utbildningsförvaltningen vill ha en långsiktig och hållbar förskole- och skolstruktur i Karlshamns kommun. Det kan därför bli nödvändigt att hitta temporära lösningar på vissa enheter. En sådan lösning kan till exempel vara att vi hyr in paviljonger, säger Patrik Håkansson.

För mer information kontakta: Patrik Håkansson, förvaltningschef, på mobil: 070-266 62 95.

Karlshamn ligger där hav möter land, historia möter framtid och människor möter varandra. Hållbar ekonomisk, ekologisk och social utveckling är ledord i Karlshamns kommun och genomsyrar vår verksamhet inom alla områden.