Följ Karlshamns kommun

Tonårsföräldrar – ni är viktiga!

Nyhet   •   Apr 30, 2015 06:00 CEST

Valborg är en stor festhelg och tyvärr är det nu som många ungdomar provar alkohol för första gången. Risken att drabbas av våld, övergrepp och olyckor är högre för unga som dricker. Det är viktigt att föräldrar sätter gränser och pratar med sina ungdomar om alkohol.

Studier visar att allt fler föräldrar säger nej då deras ungdomar ber om alkohol hemma, och att ungdomar som blir bjudna på alkohol i hemmet dricker mer senare under uppväxten. Därför är det viktigt att varken bjuda eller köpa ut alkohol till sina underåriga. I samband med valborg genomför alla länets kommuner informationsinsatsen TÄNK OM som handlar om föräldrar, tonåringar och alkohol.

– Som förälder bör man vara ett föredöme för sina ungdomar och även prata med andra föräldrar om gränssättningar och vad som gäller kring fester, alkohol och tider för att ha gemensamma regler. Detta eftersom vi vet att uppväxtmiljön har betydelse för våra barns beteende, säger Jenny Andersson, ANDT (Alkohol, Narkotika, Doping, Tobak)- strateg i Karlshamns kommun.

Studier visar att det vanligaste sättet för ungdomar att få tag på alkohol är genom en vän eller ett äldre syskon. Nästan hälften (46 procent) av unga vuxna i åldern 20-27 år har köpt ut. En annan undersökning från Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, CAN, visar också att 64 procent av alla 16-åringar som dricker alkohol skulle avstå om de inte fick tag på drycken från någon de känner väl. Som förälder är det därför viktigt att även prata om alkohol med äldre syskon och deras kompisar eftersom det är genom den målgruppen langning sker i störst utsträckning.

– Något man kanske inte alltid tänker på är att det faktiskt enligt lag räknas som langning om man köper ut alkohol till personer under 20 år, säger Jenny Andersson.

Karlshamns kommun arbetar förebyggande och brett över gränserna för att ständigt minska alkoholkonsumtionen hos ungdomar. I vår kommer kommunen att genomföra en levnadsvaneundersökning bland högstadie- och gymnasieungdomar.

– Detta blir ett första steg i att kartlägga hur våra ungdomar förhåller sig till alkohol, narkotika, doping, tobak och spel.

Undersökningen kommer att ligga till grund för kommunens kommande arbete med dessa frågor.

– Tillsammans med föräldrarna kan vi fortsätta göra skillnad för våra ungdomar, och min förhoppning är att alla hjälps åt att försöka skjuta på våra ungdomars alkoholdebut så länge som möjligt och konsekvent säga nej – för ungdomarnas bästa, avslutar Jenny Andersson.