Följ Karlshamns kommun

Karlshamn har informerat regeringen om sitt kommande beslut

Nyhet   •   Jan 30, 2017 20:13 CET

Karlshamns kommun har under kvällen informerat regeringen om planerna på att teckna avtal med det holländska företaget Wasco Coatings Europe BV angående lagring av rör till naturgasledningen Nord Stream 2. Försvarsmakten vidtar säkerhetshöjande åtgärder och godtar därmed projektet. Nu återstår det för kommunstyrelsen i Karlshamn att fatta det slutgiltiga beslutet.

I slutet av december varnade regeringen för att det skulle kunna vara negativt för svensk försvarspolitik att använda Karlshamns hamn till gasledningsprojektet Nord Stream 2. Efter samtal, arbete med säkerhetsfrågor och vidare analys av faktaunderlag konstaterar regeringen att Karlshamns hamn kan fungera som hamn och lagringsplats för rör till gasledningen. Beslutet fattas av kommunstyrelsen i Karlshamn den 31 januari.

Vi har i vårt arbete haft ett mycket bra samarbete med regeringen och dess företrädare och vi har fått stor hjälp med olika former av kontakter av Blekinges landshövding, Berit Andnor Bylund. Vårt fokus har hela tiden varit att, tillsammans med regeringen, hitta en lösning där alla parter kan känna sig nöjda, säger Per-Ola Mattsson (S), kommunstyrelsens ordförande i Karlshamn.

För Karlshamns Hamn skulle logistikaffären innebära värdefulla intäkter samt möjligheten till nyanställningar under delar av projekttiden.

Affären är av stor positiv betydelse för kommunen och hamnen. Jag känner att vi har haft ett bra informationsutbyte med regeringen och dess myndigheter vilket gjort att vi kunnat göra de förändringar och anpassningar som krävts. Nu inväntar vi morgondagens beslut från kommunstyrelsen i Karlshamn, säger Daniel Wäppling, kommundirektör i Karlshamn.

I anslutning till Kommunstyrelsens sammanträde tisdagen den 31 januari håller Karlshamns kommun en presskonferens klockan 17:00 i Rådhussalen, Rådhuset i Karlshamn. Medverkar gör kommunstyrelsens ordförande, Per-Ola Mattsson (S), kommundirektör Daniel Wäppling samt Mats Olsson, vd, Karlshamns Hamn AB.

Kontaktperson, kommunikationschef Annette Sandberg, 073 357 63 73