Följ Karlshamns kommun

Emerich Roths Jubileumspris utdelas till Österlättsskolan

Nyhet   •   Mar 31, 2015 10:03 CEST

I år tilldelas Österslättsskolan, som första skola, Emerich Roths Jubileumspris för skolans engagemang att hålla minnet av Förintelsen levande.

Emerich Roth, som överlevt nazismen i fem olika koncentrationsläger, bildade 1994 Emerichfonden. Fonden arbetar ideellt och dess syfte är att genom årliga pristävlingar uppmuntra ungdomar i grundskolan och gymnasiet till aktiviteter som motverkar våld och främlingsfientlighet samt bäddar för en trivsam och medmänsklig skolmiljö.

Emerich Roth upplevde nazisternas ondska under andra världskriget. I snart 20 år har han föreläst på Sveriges skolor för att sprida kunskap om förintelsen och om vad hat kan göra med en människa.

Den 27 januari 1945 befriades koncentrations- och förintelselägret Auschwitz. Till minnet av den denna dag har ett Jubileumspris instiftats av Emerich Roth. Priset kommer att delas ut personligen av Emerich Roth vid en ceremoni på Österslättsskolan i januari 2016.

Bakgrund

Under de senaste åren har ett stort engagemang för grundläggande värden och demokratins villkor vuxit sig starkare på Österslättsskolan. Engagemanget för dessa frågor är övergripande och följer därmed inte grundskolans ämnesgränser.

Skolans uppdrag är, enligt styrdokumenten, att hos eleverna skapa förståelse för de värden vårt samhälle vilar på, och visa på de rättigheter och skyldigheter som är grunden för en levande demokrati.

På Österslättsskolan finns en tre-årig plan för demokratiarbetet. Målet är att eleverna ska nå en djupare förståelse av demokratins betydelse för varje individ och olika grupper i samhället, liksom för samhällets funktion. För att eleverna ska tillägna sig kunskap och förståelse för de värden ett demokratiskt samhälle bygger på, är det angeläget att de kommer utanför den egna skolans sfär, både mentalt och fysiskt. Kulmen för demokratiarbetet är en resa för eleverna i årskurs 9.

- Vi, ledning, personal och elever, på Österslättsskolan är mycket hedrade och ödmjuka över att vi har uppmärksammats för vårt arbete och genom det, som första skola, erhållit Emerich Roths Jubileumspris. Genom denna utmärkelse känner vi oss än mer stärkta i det fortsatta arbetet i demokratins tecken, säger rektorerna Gurli Lindvall och Marit Gustafsson Björverud.

För ytterligare information vänligen kontakta:
Gurli Lindvall, 
gurli.lindvall@karlshamn.se, 0454-813 32
Marit Gustafsson Björverud, marit.gustafssonbjorverud@karlshamn.se, 0454-813 31