Följ Karlshamns kommun

Temadag om de ungas Internet

Evenemang

16
APR
Östra Piren i Karlshamn
Onsdagen den 16 april arrangerar Medierådet en temadag i ämnet ungas vanor på Internet. Temadagen genomförs i samarbete med utbildningsförvaltningen i Karlshamns kommun och AV-Media Kronoberg och äger rum i högskolans lokaler på Östra Piren i Karlshamn. Arrangemanget riktar sig till alla som jobbar socialt med barn och ungdomar som till exempel skolhälsovård och socialtjänst eller exempelvis kurator, skolsköterska och skolpsykolog. Kom och möt: En ungdomspanel med lokala ungdomar som berättar om egna upplevelser och erfarenheter av vardagen på nätet Psykolog Majlis Winberg Salomonsson talar om ungdomars identitetsskapande på nätet. Sorosh Tavakoli, IT-entreprenör och passionerad medieanvändare, visar och diskuterar betydelsen av det sociala nätet. Johnny Lindqvist, föreläsare och anti-mobbningsexpert, talar om e-mobbning. Anders Ahlqvist, Rikskriminalpolisen, berättar om de vanligaste nätbrotten bland unga. Ann Katrin Agebäck, Medierådet, presenterar fakta om barns och ungas medieanvändning. Vid frågor, kontakta: Lena Fagerström, Medierådet, 070-223 81 14 lena.fagerstrom@culture.ministry.se Ingegerd Åberg, utbildningsförvaltningen, Karlshamns kommun, 0454-813 23, 0730-79 59 18 ingegerd.aberg@utb.karlshamn.se Temadagen ingår som ett inslag i kampanjen Det unga Internet och syftar till att öka medvetenheten om säkrare användning av Internet bland barn och unga.Kampanjen drivs av Medierådet med stöd från EU-Missionens handlingsprogram Safer Internet Plus Programme. Temadagen kommer att belysa både för- och nackdelar med Internet. På plats finns bland annat en ungdomspanel med lokala ungdomar som berättar om egna upplevelser och erfarenheter från Internet. Medverkar gör även inbjudna föreläsare. Välkommen!