Följ Karlshamns kommun

Statssekreterare Leif Zetterberg, näringsdepartementet, på besök i Karlshamn, Blekinge

Evenemang

06
MAR
Zambezi, entréplan
 
Tisdagen den 6 mars 2007, besöker Leif Zetterberg, statssekreterare vid näringsdepartementet, Karlshamn för att bland annat informeras om regionens infrastruktur och utveckling. Med vid besöket är även Magnus Oldenburg, departementssekreterare, samt Henrik Hansson, politisk rådgivare. Från transport- och kommunikationsdepartementet i Litauen medverkar statssekreterare Alminas Maciulis. Bakgrunden till besöket är att det i Sverige för tillfället sker en uppgradering av bland annat infrastrukturplanerna. Näringsdepartementet besöker därför olika regioner för att få en aktuell bild av transport- och infrastrukturfrågor. Utvecklade järnvägsförbindelser, en färdigbyggd E22, utbyggnad av Tvärleden och Sydostlänken, är frågor som kommer att diskuteras. Ett utvecklat samarbete mellan Karlshamn och Karlskrona hamnar kommer också att beskrivas. Med på mötet är även representanter från näringslivet, bland andra VOLVO, IKEA och AAK. Företagen kommer att beskriva sina framtida behov av kommunikation. Representanter från Litauens transportministerium kommer att beskriva sin syn på utvecklingen i södra Östersjön. Blekinge utgör med sina förbindelser till Baltikum och Polen en viktig hamnnod för Sverige. Landshövding Ingegerd Wärnersson och regionråd Mats Johansson samt kommunalråden från Karlshamns och Karlskronas kommuner medverkar också. Pressträff hålls i högskolans lokaler på Östra Piren, Karlshamn, tisdagen den 6 mars klockan 11.40. Lokal: Zambezi, entréplan. Välkommen!