Följ Karlshamns kommun

Inspirationsdag för personal inom fritids- och eftermiddagshem

Evenemang

11
FEB
Rådhussalen, Rådhuset
 
Torsdagen den 14 februari klockan 08.30-12.00 anordnas en inspirationsdag i Rådhussalen, Rådhuset, för all personal inom fritids- och eftermiddagshemmen. Medverkar gör Evy Dahlin, rektor och fritidspedagog som bland annat föreläser på temat ”När leken blir till kunskap”, att sätta ord på fritidskunskaperna. Föreläsningen följs upp torsdagen den 6 mars då deltagarna aktivt kommer att delta i olika seminariegrupper. Resultatet kommer att dokumenteras och fungera som underlag för det fortsatta arbetet med att utveckla fritidshemmen. Till grund för inspirationsdagen är Skolverkets Allmänna Råd och kommentarer för Kvalitet i Fritidshem som gavs ut 2007. I samband med att de nya allmänna råden trädde i kraft utarbetade utbildningsförvaltningen en verksamhetsidé för fritidshem i Karlshamns kommun för åren 2007-2010. Verksamhetsidén har arbetats fram i nära samarbete med de olika yrkesgrupperna på skolorna. Vid frågor, kontakta: Ingrid Stoltz, utvecklingssamordnare, Karlshamns kommun, tel 0454-813 22