Följ Karlshamns kommun

Föreningarna bjuds in till möte angående skogspolicy för Karlshamns kommun

Evenemang

18
JUN
Rådhussalen, Rådhuset
  -

Företrädare för föreningar och råd bjuds in till diskussionsmöte, onsdagen den 18 juni klockan 19.00-21.00, för att diskutera förslag till skogspolicy för Karlshamns kommun.
Informationsmötet äger rum i Rådhussalen, Rådhuset.

Parkenheten inleder diskussionsmötet med att presentera förslag till skogspolicy, bland annat rör detta zonindelning, naturvård och folkhälsa.

Företrädare för press och medier är välkomna att bevaka diskussionsmötet.

Vid frågor, kontakta:
Marie-Louise Svensson Wickström, parkchef, Karlshamns kommun, tel 0454-814 21, 070-265 00 65