Följ Karlshamns kommun

Föreningarna bjuds in till möte angående skogspolicy för Karlshamns kommun

Evenemang

18
JUN
Rådhussalen, Rådhuset
  -
Företrädare för föreningar och råd bjuds in till diskussionsmöte, onsdagen den 18 juni klockan 19.00-21.00, för att diskutera förslag till skogspolicy för Karlshamns kommun. Informationsmötet äger rum i Rådhussalen, Rådhuset. Parkenheten inleder diskussionsmötet med att presentera förslag till skogspolicy, bland annat rör detta zonindelning, naturvård och folkhälsa. Företrädare för press och medier är välkomna att bevaka diskussionsmötet. Vid frågor, kontakta: Marie-Louise Svensson Wickström, parkchef, Karlshamns kommun, tel 0454-814 21, 070-265 00 65